Therapie

Therapie

Therapie klinkt intens, maar is eigenlijk een verlengde van coaching. Je kijkt verder naar jezelf en gaat op onderzoek uit. Therapie en coaching kunnen soms dicht tegen elkaar aan liggen. Daarom vloeit een coachingstraject soms over in therapieproces, waarbij ik therapeutische interventies inzet om je verder te helpen. Ook kan therapie apart worden aangeboden om een specifiek probleem te behandelen, zoals depressie, trauma of angst.

Therapie bij ZON wordt aangeboden als beeldende therapie of in combinatie met een van de andere methodieken, zoals de Transactionele Analyse. Therapie heeft het doel op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied een wenselijke verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen. 

Beeldende therapie valt onder vaktherapie
Vaktherapie is de behandeling van psychosociale en/of psychiatrische problemen waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere mediums, zoals beeldend, dans, drama, muziek of psychomotorische interventies. Ik ben opgeleid in het beeldend vak.
Beeldende therapie is een gespecialiseerde vorm van behandeling. Het doel is om het fysieke, mentale en emotionele welbevinden van mensen te verbeteren door de positieve functie van het creatieve proces en van kunstzinnige expressie voor de verbetering van het zelfbeeld, de waardering voor en het inzicht in zichzelf, alsook voor het ontwikkelen van communicatie vermogens om conflicten op te lossen en stress te verminderen. (Bron: Handboek creatieve therapie, C. Schweizer)
Lees meer over beeldende therapie

Wanneer therapie?       

  • Je hebt psychische klachten, zoals depressieve klachten, persoonlijkheidsproblematiek, angstklachten of een burn-out.
  • Je hebt last van traumatische ervaringen, herbelevingen of innerlijke conflicten. 
  • Je bent overspannen en wilt nieuw gedrag aanleren om grip op jezelf en/of je werk te krijgen.
  • Je kunt je emoties of spanningen niet goed reguleren, hebt last van impulsdoorbraken of (zelf)destructief gedrag.
  • Je ervaart meervoudige problematiek, zoals verslaving, depressie en spanningsklachten.
  • Je wilt een beperking, ziektebeeld of stuk van je leven leren accepteren zodat je kunt ontspannen, meer veerkracht of levenslust kunt ervaren en ruimte krijgt voor nieuwe mogelijkheden.
  • Je bent (net) gescheiden of hebt andere relationele problemen en wilt zicht krijgen op jezelf en thema’s een plek geven.

Tevens is er de mogelijkheid supervisie te krijgen.
Ben je stagiaire of (beginnend) vaktherapeut en wil je reflecteren op je eigen handelen, casussen van cliënten verder uitdiepen, theorie bekijken of zicht krijgen op je eigen patronen en attitude tijdens de therapie? Neem contact op!

Meest recente berichten