Vier methodes

Vier methodes 

Zicht Op Nieuw heeft vier zonnestralen die staan voor de vier behandelmethodes die in de praktijk worden gebruikt.
Iedere straal heeft zijn eigen richting en samen vormen ze een krachtig geheel.
De vier methodes zorgen voor een doelgerichte, ervaringsgerichte benadering en verbinding op meerdere gebieden in je leven.

Elke methode geeft zijn eigen zicht op een probleem en kan specifiek of in combinatie met de andere worden ingezet om je te begeleiden bij je hulpvraag. Op deze manier ontstaat er bij ZON therapie, coaching en training op maat.
Het creëert daarmee een complete kijk op jou, waardoor je jezelf beter kunt begrijpen. Zo kan jij effectief werken aan je doelen en je eigen kracht en regie weer oppakken. 

Beeldende therapie
Enneagram
Transactionele Analyse 
NLP

 

 

                             Beeldende therapie
Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij het doen centraal staat. Beeldende middelen, bijvoorbeeld tekenen, schilderen, beeldhouwen of boetseren, worden ingezet om gevoelens te uiten en problemen zichtbaar te krijgen.

Door beeldend vorm te geven ontstaat er inzicht in het proces dat zich afspeelt tussen verstand, gevoel en gedrag en tussen het heden en verleden. Beeldvorming is een krachtige methode om verandering- en ontwikkelprocessen op gang te brengen en te ondersteunen of stabiliseren. Het naar buiten brengen van beelden heeft een bevrijdende werking, gaat onder andere depressie tegen, bevordert initiatief, probleemoplossend vermogen en activiteit. De meerwaarde van beeldende therapie is het tastbare, zichtbare beeld met al zijn zeggingskracht. De beelden en vormen werken als een spiegel en geven je een rijker beeld van jezelf.
Lees meer over beeldende therapie

                              Enneagram
Het enneagram is een inspirerend en uitgebreid model dat je meer zicht geeft op je karakter. Het enneagram onderscheidt de ontwikkeling van negen verschillende types. Je gaat op zoek naar het type waarin je jezelf het meeste herkent.

Elke type is kenmerkend door zijn eigen gedachten, emoties en gedrag en vertelt je hoe je verstrikt kan raken in je ego. Het model doorgrondt onder andere je passies, kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten en maakt je bewust van het ontstaan hiervan. Het geeft je overzicht en feeling om je eigen karakter te begrijpen en is een rijke bron voor zelfreflectie, zelfkennis en zelfacceptatie. Door dit model kan je jezelf ontwikkelen, maar ook je organisatie of team.
Lees meer over het enneagram

Doe direct de enneagram test: in welk type herken jij je?
www.enneagramsite.nl/enneagramtest

                              Transactionele Analyse
De Transactionele Analyse (TA) analyseert de manier waarop we met elkaar communiceren. Deze methodiek geeft inzicht in gedragspatronen, (non)verbale interacties tussen mensen en het effect hiervan. Door te oefenen kan je meerdere mogelijkheden ontdekken in je communicatie, waardoor je minder snel in conflict komt met anderen.

De basis van deze theorie zijn de egotoestanden Ouder, Volwassene en Kind. De TA gaat er vanuit dat mensen op jonge leeftijd al besluiten nemen over hoe ze reageren in situaties. Daaruit ontstaan patronen die een reactie zijn op vroege ervaringen die nu niet meer effectief zijn. Inzicht hierin maakt dat je kunt kiezen voor nieuw, meer efficiënt gedrag. Het is een geschikte methodiek om jezelf te analyseren en wordt ook gebruikt voor systemisch werk en in organisaties.
Lees meer over de TA

                                Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
NLP is een methode die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen. Het helpt je kwaliteiten en vermogens te bestuderen en waar te nemen, waardoor je leert welke reacties van jezelf tot succes leiden en je kracht geven.

NLP laat je stilstaan bij hoe je dingen doet en hoe je ze kunt veranderen door gebruik van praktische oefeningen. Het is een instrument wat je grip geeft op je gedachten en veronderstellingen die invloed hebben op hoe je naar jezelf, de ander en de wereld kijkt en wat je hiermee doet. Je leert nieuwe betekenissen te geven aan ervaringen en ontdekt succesvolle strategieën die je altijd zelf al ergens ter beschikking had, maar niet meer wist van het bestaan ervan.
Lees meer over NLP

Voorbeeld van een persoonlijk coachingstraject
Je hebt last van spanningsklachten en loopt vast in het dagelijks functioneren. Het enneagram kan je helpen inzicht te krijgen in je persoonlijkheidsstructuur. Het leert je waar je krachten, kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten liggen. De NLP sluit aan om te oefenen met nieuw gedrag, het leert je anders te denken en nieuwe paden te bewandelen. Vaak ontstaan hierbij krachtige beelden die versterkt worden door ze beeldend uit te werken. Door het beeld te maken, wordt je kracht of het probleem zichtbaar, het beeld vormt een spiegel en geeft je meer informatie over je gevoelswereld. Je ontdekt dat je spanningsklachten ook voortkomen omdat je jouw grenzen op het werk of privé niet altijd goed kunt aangeven, je communiceert niet over wat je wilt en wat je denkt. Hierbij worden oefeningen uit de TA ingezet om meer inzicht te krijgen op je communicatiepatronen, zodat het contact met anderen prettiger verloopt. 

Voorbeeld voor bedrijven, training of workshop
Je bent leidinggevende en je team loopt niet lekker, je wilt dat het team meer zicht krijgt op wat er speelt. De TA wordt ingezet om te kijken hoe de onderlinge communicatie verloopt tussen de teamleden. Een korte workshop kan de strategie van de TA duidelijk in beeld brengen. Er kan worden gekeken naar oude patronen en er wordt ruimte gemaakt voor nieuwe besluiten. Hierdoor kan het team een nieuwe start maken. Door met symbolen en kleur te werken wordt er op speelse en artistieke wijze ontdekt wat de wensen van het team zijn. Er wordt een gezamenlijk teamsymbool of schilderij ontworpen. Teamleden zijn bezig met hun creatieve oplossingen in plaats van rationele gedachten die ervoor zorgen dat ze vastlopen. Voor de verdieping van een volgende teammiddag kan er meer inzicht en begrip voor elkaar komen door te gaan werken met de verschillende teamrollen via het enneagram. Hierdoor weet het team van elkaar waar ieder zijn specialisme en valkuilen liggen. Met een NLP-oefening wordt er gebrainstormd over succesvolle methoden in het werk of krijgen de teamleden de mogelijkheid zich te verplaatsen in de ander.

Meest recente berichten