Enneagram

Enneagram

Het enneagram is een karaktertypologie die inzicht geeft in persoonlijkheidsstructuren en de motivaties van je gedrag. Het is een eeuwenoud model over de psychologische ontwikkeling van de mens en bijzonder vanwege de diepgaande en uitgekristalliseerde betekenis van negen types.
Ennea betekent negen en gram staat voor grammos, dit betekent figuur. In het geometrische figuur worden de types onderscheiden en deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit laat zien hoe ze elkaar beïnvloeden en waar je groeipunten liggen.

Type 1: De Hervormer
Type 2: De Helper
Type 3: De Bereiker
Type 4: De Romanticus
Type 5: De Onderzoeker
Type 6: De Loyalist
Type 7: De Enthousiasteling
Type 8: De Leider
Type 9: De Vredestichter

Elk type heeft zijn eigen passies, fixaties, afweerstrategieën, kwaliteiten en ontwikkelingen. De lijnen waarmee de typen met elkaar in verbinding staan laten de valkuilen en ontwikkelpunten per type zien. Het groeipunt van type 1 is bijvoorbeeld het type 7 en zijn stresspunt is het type 4. Dit betekent dat een hervormer kan groeien door de eigenschappen van de 7 te ontwikkelen en in stresssituaties kan handelen als een type 4.

De types zijn onderverdeeld in 3 groepen. De groepen laten zien welke energie aanwezig is in deze traide.
De types 8, 9 en 1 zijn types die doen, een connectie hebben met de emotie boos, voelen vanuit hun buik en verlangen naar autonomie.
De types 5, 6 en 7 zijn types die doen denken, een connectie hebben met de emotie bang, voelen vanuit hun hoofd en verlangen naar zekerheid.
De types 2, 3 en 4 zijn types die doen voelen, een connectie hebben met de emotie bedroefd, voelen vanuit hun hart en verlangen naar aandacht.

Hoe is het enneagram ontstaan?
De geschiedenis van het enneagramsymbool gaat terug tot 2500 v. Chr. De inhoudelijke informatie van het enneagram is gebaseerd op de zeven hoofdzonden van het Christendom. Hoofdzonden worden in het enneagram vertaald als passies. Dit zijn drijfveren van elk type. Gramschap/woede (type 1), trots (type 2), nijd (type 4), hebzucht (type 5), onmatigheid (type 7), wellust (type 8) en traagheid/luiheid (type 9).

Dit concept heeft zijn invloed gehad op andere religies. Het is niet bekend wie het heeft ontwikkeld. In 1911 startte George Gurdjieff met het geven van lessen waarbij hij het enneagramsymbool gebruikte. Oscar Ichazo heeft in 1971 boom-nerfhet Arica Institute in New York opgericht en voegde twee ontbrekende passies toe: bedrog (type 3) en angst (type 6), het enneagram was compleet met negen typeringen. De Chileense psychiater Claudio Naranjo plaatste rond 1970 het enneagram in de context van de westerse psychologie. Hij introduceerde ijdelheid als passie van het type 3. Don Riso heeft zich vanaf 1975 toegewijd aan het enneagram en werkte samen met Russ Hudson en vele boeken volgden. Vanaf die tijd heeft het enneagram wereldwijde naamsbekendheid.

Wat leer je ervan en hoe kun je het gebruiken?
Het enneagram is een uitgebreid model dat je kan helpen bij je persoonlijke ontwikkeling, in je werk als professional, in organisatieontwikkeling en binnen systemen, zoals families en groepen. Het geeft antwoord op vragen waarom je doet zoals je doet en bent hoe je bent, deze herkenning geeft overzicht over je eigen karakter en maakt dat je jezelf beter snapt. Het enneagram wil ons laten inzien dat we ons kwaliteiten effectiever kunnen benutten en onze schaduwkanten en ego kunnen loslaten. Hierdoor kunnen we ons ontwikkelen en gelukkiger zijn.ontwikkeling-ei

Als je je verdiept in het enneagram, kan je eindeloos meer leren over jezelf en eigenschappen die je dwars zitten transformeren in je karakter. Het enneagram brengt ook meer respect voor anderen, je begrijpt anderen beter doordat je de verschillende types leer kennen. De overtuigingen en het gedrag van anderen wordt begrijpelijker en hierdoor leer je milder kijken naar de wereld en naar jezelf. Mijn ervaring is daardoor dat ik makkelijker met andere mensen om kan omgaan.

Doe direct de enneagramtest: in welk type herken jij je?
www.enneagramsite.nl/enneagramtest

Meest recente berichten