NLP

NLP

Neuro staat voor neurologische processen van het geheugen, zoals zintuiglijke waarnemingen.
Linguïstisch voor het communiceren, zoals taal.
Programmeren is het vermogen oude patronen te herordenen.

Hoe werkt het?
De methodiek is gebaseerd op het in kaart brengen van de vaardigheden en kwaliteiten van succesvolle mensen. Dit kan als techniek aan anderen worden geleerd. Door verschillende actieve oefeningen en visualisatie “zoom je in” op je krachtbronnen, wensen en breng je vaardigheden in kaart. Emile Ratelband is bekend om het gebruiken van NLP technieken. “Tsjakka, je kan het” is een kreet geworden die veel mensen herkennen en die een krachtige hulpbron kan vormen om energie vrij te maken.

Door NLP-oefeningen leer je ten eerste je ervaring in het nu te analyseren. Je onderzoekt je belevingswereld en je patronen. Daarna kijk je hoe je jouw ervaring kunt beïnvloeden door bijvoorbeeld te oefenen met andere gedachten of gevoelens. Door de oefeningen en ervaringen ontdek je welke vaardigheden die binnen jouw handbereik en mogelijkheden liggen je hiervoor kunt inzetten. Dit noemen we modelleren: je zoekt jouw vermogens op en maakt ze overdraagbaar naar het dagelijks leven. De oplossingen zijn altijd in jezelf aanwezig. Zo blijft NLP praktisch en dichtbij jezelf.

Metbrain-998996_960_720
 communicatietechnieken en verschillende posities die we uitleggen als ankers op de grond, kan je oefenen met nieuwe mogelijkheden en kan je deze gaan toepassen.
NLP gaat uit van de wisselwerking tussen analyse van de ervaring (patronen in de beleving onderzoeken), modelleren (vermogens overdraagbaar maken) 
en communicatietechnieken.

 

Hoe is het ontstaan?
NLP is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. Het werd in de jaren zeventig in de VS ontwikkeld.  De grondleggers van NLP zijn John Grinder en Richard Bandler. In Nederland werd NLP rond 1980 door gedrags- en hypnotherapeuten Jaap Hollander en Anneke Meijer geïntroduceerd. NLP is methodiek waarin modellen en technieken samenwerken met werkwijzen uit therapie en communicatieconcepten. Veel concepten komen dan ook voort uit bestaande psychologische stromingen en taaltheorieën.

Veronderstellingen in NLP
De basisveronderstelling van NLP is “Als iemand iets kan, kan ik het leren” (en andersom).
Elke kwaliteit of vaardigheid is overdraagbaar op anderen. Enkele andere veronderstellingen zijn:

  • Beperkingen liggen in je eigen wereldmodel.
  • De werkelijkheid bestaat alleen in je eigen beleving.
  • Ieder gedrag heeft een positieve intentie (het was ooit je beste keuze).
  • In communicatie bestaat geen mislukking alleen feedback.
  • Lichaam en geest zijn één.
  • Ieder mens heeft het vermogen zich te ontwikkelen.

Voorbeeld
Door oefeningen waarbij je zowel je lichaam en geest betrekt, ontstaat er een complete ervaring waarmee gewerkt wordt. Als
je bijvoorbeeld een visualisatie maakt van jezelf wanneer je last hebt van je probleem, wordt je gevraagd wat je opmerkt in je lichaam, er wordt gevraagd naar beelden, kleur, vorm, hoe je zintuigen functioneren (hoor je bijvoorbeeld iets, ruik, proef, voel je?). Er wordt gekeken naar je gedachten en wat je reacties zijn. Hierdoor worden alle neurologische processen optimaal geprikkeld en krijg je meer informatie over het probleem. Je gaat op ontdekking en onderzoek uit naar hoe je jezelf en de wereld om je heen waarneemt en hoe je hierop reageert. Je zult gaan ervaren dat je blik hierop kan veranderen en dat je zelf aangename veranderingen in jezelf kunt aanbrengen.


Bekijk hier een video over de werking van het neurologische brein:

Over de werking van je hersenen, mentalisatie (observerend denken over denken) en hoe je jezelf kunt veranderen:

                 

Meest recente berichten