Werkgever

Je werkgever biedt het behandel/coachingstraject aan

Wordt het traject vanuit je werkgever aangeboden dan blijft het proces in jou beheer. Hierover worden van te voren afspraken gemaakt met de werkgever.

Ik bespreek altijd eerst met jou of er een terugkoppeling wordt gegeven aan de werkgever over de inhoud van je leerproces. Wanneer de werkgever dit verwacht schrijf ik samen met jou een samenvatting van het traject waarin we aangeven welke thema’s zijn besproken en hoe dit verliep. Door mijn geheimhoudingsplicht en onze afspraken mag ik niet in gesprek gaan met de werkgever buiten jou om.

Meest recente berichten