Klachten procedure

Klachten

Ben je ontevreden over de diensten van ZON?
Een klacht kan te maken hebben met een behandeling, de communicatie onderling, de manier waarop er met je is omgegaan of bijvoorbeeld over de telefonische bereikbaarheid.
Ik vind het belangrijk samen te kijken naar een oplossing, ik zal naar je klacht luisteren en deze serieus nemen. Neem contact met me op, dan bespreken we je klacht en kijk ik wat ik voor je kan doen. Ik zal zorgvuldig omgaan met de verkregen informatie.

Komen we er samen niet uit of vind je het lastig om de klacht met mij te bespreken, dan verwijs ik je naar de gratis klachtenfunctionaris van Quasir. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig.
Hieronder vind je meer informatie over wat dit inhoudt.

Wkkgz
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.
Zicht Op Nieuw is aangesloten bij het NIBIG. Dit is het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg. Ik ben lid onder NIBIG nummer 527122.

De klachtenfunctionaris of geschillencommissie inschakelen
Mocht je het om welke reden dan ook niet prettig vinden de klacht eerst met mij te bespreken, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris bij Quasir. Daarover informeer je me te allen tijde vooraf. In deze link vind je meer info over het indienen van een klacht.

Een stap verder is de geschilleninstantie. Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet en het nemen van verantwoordelijkheden. Het vermogen van de zorgaanbieder is een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en het oordeel van de zorgaanbieder. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil

Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vindt je hier.   
De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.

Meest recente berichten